Shop Mobile More Submit  Join Login
The Fall In Summer by Roel-chan The Fall In Summer by Roel-chan
Though have no idea about the title. Here some small 9x13 piece in watercolor (and PS a bit) ~
Add a Comment:
 
:iconkaystronaut:
Kaystronaut Featured By Owner Dec 5, 2013  Hobbyist Traditional Artist
wow beutiful~i loveitLlama Emoji 02 (Blush) [V1] 
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 6, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thanks! >w<
Reply
:iconkaystronaut:
Kaystronaut Featured By Owner Dec 7, 2013  Hobbyist Traditional Artist
your welcome ^-^
Reply
:iconwhyneful:
whyneful Featured By Owner Jun 8, 2013  Hobbyist Traditional Artist
OMG! perfection! :)
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Jun 9, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thank you. :3
Reply
:iconnaeur:
naeur Featured By Owner May 27, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Oh my-- This is so beautiful! I love it!
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 30, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thank you. >v<
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner May 13, 2013
so beautiful:love: I like how you painted her dress:heart:
awesome colours:D
Reply
:iconainounmei:
AiNoUnmei Featured By Owner May 9, 2013  Hobbyist General Artist
Awesome :D
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 10, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thank you. ^o^
Reply
:iconainounmei:
AiNoUnmei Featured By Owner May 11, 2013  Hobbyist General Artist
np :)
Reply
:iconesperen:
Esperen Featured By Owner May 6, 2013  Student General Artist
Pretty!
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 7, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thankie. :">
Reply
:iconqueenmomoko:
QueenMomoko Featured By Owner May 6, 2013
I like the coloring :heart:
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 6, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thank you very much. :XD:
Reply
:iconcute-heart:
Cute-Heart Featured By Owner May 6, 2013  Hobbyist Digital Artist
love it ^^
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 6, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:love:
Reply
:iconchasersflyersrunners:
ChasersFlyersRunners Featured By Owner May 5, 2013
aww very pretty~
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 6, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thank you ~ :meow:
Reply
:iconchasersflyersrunners:
ChasersFlyersRunners Featured By Owner May 6, 2013
you are welcome~!
Reply
:iconfrasian:
frasian Featured By Owner May 5, 2013  Hobbyist Traditional Artist
amazing, it's very beautiful, im so going to fav this >w<
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 6, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Sakyuuu. :heart:
Reply
:iconfrasian:
frasian Featured By Owner May 7, 2013  Hobbyist Traditional Artist
np (>v<)b (looks at drawing again)still very beautiful(sheds a tear)TTvTT
Reply
:iconyoukaisakanako:
Youkaisakanako Featured By Owner May 5, 2013
INCREDIBLE! :0
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 6, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thank you. :D
Reply
:iconyoukaisakanako:
Youkaisakanako Featured By Owner May 7, 2013
:)
Reply
:iconooocheerooo:
oOoCheeroOo Featured By Owner May 5, 2013
Em ... thích bản chữ tay hơn =]]
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 5, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Chịu thôi. =]] Mà font có sẵn trong win ấy. =]]
Reply
:iconooocheerooo:
oOoCheeroOo Featured By Owner May 5, 2013
Up bản original đi =]] Font có sẵn trong Win thường cứng bỏ xừ, chả thấy font nào hợp với tranh trad hết =]]
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 5, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Gốc cũng dùng chữ in hoa bự mà còn xấu nữa, up làm gì. =]] Anh cố tình xài mấy font kiểu Times New Roman chứ bộ. =]] Nếu nói chữ bay bướm hợp tranh trad hơn thì cũng không đúng lắm I think. =]]
Reply
:iconooocheerooo:
oOoCheeroOo Featured By Owner May 5, 2013
Chung là vốn ngay từ đầu chèn chữ vào tranh trad là em chả biết thế nào cứ thấy nó lame lame làm sao =]] Nên phục mấy bạn design bìa novel đam mỹ mà thấy hợp lắm =]]
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 6, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Cứ chèn chữ cứng cho nó đối lập với tranh mềm. :mocmui:

Bìa đam mẽo thì cứ chữ kiểu thư pháp gắn vào nhiều cái thấy ghét. =]] Đương nhiên cũng có những cái đẹp nhưng cái đó số ít thôi. =]]
Reply
:iconooocheerooo:
oOoCheeroOo Featured By Owner May 6, 2013
Chắc em ít lượn đam mỹ nên.... chưa thấy cái nào đẹp =]] Thấy cái stock đủ đẹp rồi =]]
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 7, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Đi nhà sách bày cả dãy nên dù không đọc cũng thấy à. =]] Ngôn tình nhiều hơn nhưng cứ kể vô chung đi lol. =]]
Reply
:icondeadcobra:
DeadCobra Featured By Owner May 5, 2013
Sweet
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 5, 2013  Hobbyist Traditional Artist
:heart:
Reply
:iconcaptainmisuzu:
CaptainMisuzu Featured By Owner May 5, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Wow, too beautiful for real~ Love her face and expression, thoses colors... really great work !
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 5, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thank you. :heart: It was like a totally random piece but I kinda like the outcome. XD
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
May 5, 2013
Image Size
280 KB
Resolution
631×917
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,792
Favourites
387 (who?)
Comments
38
Downloads
26

Camera Data

Make
Canon
Model
CanoScan LiDE 210
Software
Adobe Photoshop CS2 Windows
×