Shop Mobile More Submit  Join Login
Strings of Butterfly by Roel-chan Strings of Butterfly by Roel-chan
Lineart by ~KatCode21
Color by me.

Kaworu & Shinji @ Evangelion
Add a Comment:
 
:iconakreiko:
AKreiko Featured By Owner Jun 11, 2013  Student General Artist
Love the colors...*v*
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Jun 11, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thank you. :heart:
Reply
:iconthanden2410:
thanden2410 Featured By Owner Jun 10, 2013
bạn line bằng gì vậy ? . v . nhìn mượt ghê
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Jun 11, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Tranh này không phải mình vẽ, là bạn ~KatCode21 vẽ ~ Bạn ấy dùng bút chì kim. XD
Reply
:iconutawa:
utawa Featured By Owner Jun 9, 2013  Student Traditional Artist
huhuh màu thích quá, BG nhìn đẹp quá ;v;;;
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Jun 9, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thanks em na ~ :">>> Lúc nào chúng ta cũng phải điêu lên. =]]
Reply
:iconutawa:
utawa Featured By Owner Jun 9, 2013  Student Traditional Artist
điêu á, em ko tin =]]]]]
Reply
:iconkatcode21:
KatCode21 Featured By Owner Jun 9, 2013
qua DA ngó bản to nét thích hơn bao nhiêu ọ v ọ
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Jun 9, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Bản này đã resize 50%. =]]
Reply
:iconaquayume:
AquaYume Featured By Owner Jun 9, 2013   Digital Artist
TOẸT VỜI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :iconcryforeverplz:
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Jun 9, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Hí hí cám ơn bạn Mè. /3`)/~~~
Reply
:iconkatcode21:
KatCode21 Featured By Owner Jun 9, 2013
hề hề gato hông ~~~~ *đạp mè* ó v ò ~~
Reply
:iconaquayume:
AquaYume Featured By Owner Jun 9, 2013   Digital Artist
GATOOOO
mà giờ chị mày lười spam keyboard quá rồi =]]]]]]]
Reply
:iconkatcode21:
KatCode21 Featured By Owner Jun 9, 2013
thôi vậy là tao thấy mừng cho em keyboard nhà mầy rồi =]] bị củ hành bao lâu nay cuối cùng em đã có thể nghỉ ngơi *trấm nước mắt*
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
June 9, 2013
Image Size
370 KB
Resolution
1108×992
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,504
Favourites
164 (who?)
Comments
14
Downloads
14
×