Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
September 6, 2013
Image Size
142 KB
Resolution
518×765
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,062 (1 today)
Favourites
169 (who?)
Comments
19
Downloads
11

Camera Data

×
Kiriban - Saya by Roel-chan Kiriban - Saya by Roel-chan
Add a Comment:
 
:icontiny-may:
Cám ơn ấy nhiều nhiều nhiều. *ôm*

Tranh ngoài thật nhìn mịn và đẹp hơn khi scan lên nhiều ; v ;
Reply
:iconroel-chan:
Đã đọc cơ mà không có gì mới nên khỏi rep. =]]
Reply
:iconsahri81:
Ohh, very nice looking :3
Reply
:iconroel-chan:
Thank you so much. :"3
Reply
:iconakreiko:
AKreiko Sep 7, 2013  Hobbyist General Artist
Awesome!:iconasdfghbeeplz:
Reply
:iconroel-chan:
Thankie. ^o^/
Reply
:iconinatervo:
Inatervo Sep 6, 2013  Hobbyist Digital Artist
Beautiful!
Reply
:iconinatervo:
Inatervo Sep 21, 2013  Hobbyist Digital Artist
You're very welcome~
Reply
:iconkatcode21:
huhu màu mượt mịn kìa... *drooling ngập sàn vì gato _(;3_Z)_*
Reply
Add a Comment: