Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
May 17, 2012
Image Size
342 KB
Resolution
862×1232
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,533
Favourites
165 (who?)
Comments
38
Downloads
10

Camera Data

×
Jill-tan by Roel-chan Jill-tan by Roel-chan
For :iconooocheerooo: - Her OC Jill.I like the theme but not the color, my watercolor skill hasn't come back yet. *so shame ._.*

Anyway I love my new username. *high-five* \o/
Add a Comment:
 
:iconkrissachan:
KrissaChan Featured By Owner Jun 11, 2012  Hobbyist
beautiful *-*
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner May 31, 2012
oha, this's such a cute work:love:
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Jun 1, 2012
Thanks dear. XD
Reply
:iconiurgium:
Iurgium Featured By Owner Jun 1, 2012
you're welcome:hug:
Reply
:iconooocheerooo:
oOoCheeroOo Featured By Owner May 17, 2012
Ngắm bản to nh́n sướng dă man ;;;:A;;;;;;


Cơ mà cho em hỏi không phải, tranh này anh vẽ trên khổ giấy nào ạ ? = ))
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 18, 2012
C̣n bản to gấp đôi nữa nhưng phân vân không biết nên cho không. =]]] Thôi chắc giấu. =]]

A5 em à ~ =]]
Reply
:iconooocheerooo:
oOoCheeroOo Featured By Owner May 18, 2012
Là cái ver đầu đúng không ;;;;;; Ḱ vậy, em nhỏ muốn coi ḱa ;;;;;
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 18, 2012
Không, to gấp đôi là resolution gấp đôi thôi. =]]]]] Chứ 2 cái đều A5 cả. =]] Gớm lắm khỏi coi, mặt sau đem vẽ Ib vô rồi. =]]
Reply
:iconrul-kun:
Rul-kun Featured By Owner May 19, 2012  Student General Artist
ồ mô? cho coi tranh Ib với ~ :]]
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner May 19, 2012
À là cái 3 đứa up trên FB đó mà. =]]]
Reply
Add a Comment: