Shop Mobile More Submit  Join Login
Deep Time by Roel-chan Deep Time by Roel-chan
Leor (c) me.
Add a Comment:
 
:icontiha90:
Tiha90 Featured By Owner Nov 6, 2014  Hobbyist Traditional Artist
Love your art so much <3
Reply
:icontheraven214:
TheRaven214 Featured By Owner Feb 6, 2014  Hobbyist General Artist
So cute!
Reply
:iconrheliant:
Rheliant Featured By Owner Jun 16, 2013  Student Digital Artist
so amazing *o*
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Jun 18, 2013  Hobbyist Traditional Artist
Thankie ~ :"3
Reply
:iconnellyrae:
nellyrae Featured By Owner Dec 26, 2012  Student Digital Artist
Nice texture in the hair XD
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 26, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Thankie. XDD
Reply
:iconyumesange:
yumesange Featured By Owner Dec 22, 2012
Đôi mắt trông u buồn quá nhỉ. Thích bức này quá (:
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Cám ơn Kira nghe. <3
Reply
:iconvientogrey:
vientogrey Featured By Owner Dec 21, 2012
lovely
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Thank you. :D
Reply
:iconricecake-bg:
Ricecake-BG Featured By Owner Dec 21, 2012  Student Traditional Artist
đẹp ơi là đẹp TT_____TT
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Cám ơn. :33
Reply
:iconpharos-e:
Pharos-E Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist Artist
lovely
Reply
:iconphan-nam:
Phan-Nam Featured By Owner Dec 20, 2012  Student Traditional Artist
tóc dùng brush gì tô vậy ;; A ;;~ nhòm hay quá ;; A ;;~
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 20, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Brush 'Spread' trong SAI, dùng marker chậm chậm lên rồi lấy gôm gôm bớt đi, gôm cũng đổi thành kiểu spread. :">
Reply
:iconphan-nam:
Phan-Nam Featured By Owner Dec 21, 2012  Student Traditional Artist
gôm có spread sao *mặt ngu* *thử luôn và ngay* đa tạ :'x
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Tool nào cũng thay đổi được hết mà. =]]
Reply
:iconphan-nam:
Phan-Nam Featured By Owner Dec 22, 2012  Student Traditional Artist
;; A ;;~ huhu vấn đề là, trước h ko nghĩ ra tool tẩy cũng có thể đối :(( nghĩ chỉ đổi đc size :((
Reply
:iconotakueinjeru:
OtakuEinjeru Featured By Owner Dec 20, 2012  Hobbyist Traditional Artist
This gives-off a shoujo manga feeling because of the eyes of the character. It's good. The flows of the folds of the coat, the unique style of digital coloring. It's pretty calming. Nice work.
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 20, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Recently I tried the way to draw eyes and this way gives me more feelings. :-3 Thank you for your comment. :heart:
Reply
:iconfibisugar:
fibisugar Featured By Owner Dec 19, 2012  Hobbyist
I love the way you shade its beautiful :) great style
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 20, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Thank you very much. ^o^
Reply
:icondewoz:
DEWOZ Featured By Owner Dec 19, 2012
I love your style!
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 20, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Thank you. >//<
Reply
:icondewoz:
DEWOZ Featured By Owner Dec 20, 2012
Your'e welcome! :D Keep up the good work!
Reply
:iconooocheerooo:
oOoCheeroOo Featured By Owner Dec 19, 2012
Sao em nó nhiều đồ quá ;((( Toàn đồ ngầu không à huhu ;(((
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 19, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Đồ cũ mà [link] , nhìn giống trẻ mẫu giáo. =]]
Reply
:iconooocheerooo:
oOoCheeroOo Featured By Owner Dec 19, 2012
Ơ huhu vãi cả dễ thương em kết cái bộ áo khoác quá ;(((((((((((((


*Lặng thầm đi fanart rồi gửi đồ một thể =))*
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 20, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Yay yay vẽ đi cho anh ngắm với ~ =]]
Reply
:icondeadcobra:
DeadCobra Featured By Owner Dec 19, 2012
Great
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 19, 2012  Hobbyist Traditional Artist
:iconthank-youplz:
Reply
:iconmetalraptor:
Metalraptor Featured By Owner Dec 19, 2012  Hobbyist General Artist
This looks amazing. :D
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 19, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Thanks ~ :XD:
Reply
:iconfake-magical-girl:
fake-magical-girl Featured By Owner Dec 19, 2012
I like the coloring here.
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 19, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Thank you. :3
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 19, 2012
Image Size
1.1 MB
Resolution
1300×1300
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
2,346
Favourites
372 (who?)
Comments
35
Downloads
18
×