Shop Mobile More Submit  Join Login
2012 Art Summary by Roel-chan 2012 Art Summary by Roel-chan
2011 >

Digital ↑ Traditional ↓ What a failure.

And today is Doomsday. (︶︹︺)
Add a Comment:
 
:iconpharos-e:
Pharos-E Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist Artist
great year
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Thank you ~
Reply
:iconpharos-e:
Pharos-E Featured By Owner Dec 24, 2012  Hobbyist Artist
you are welcome
Reply
:iconkasumivy:
kasumivy Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist General Artist
digi lên thật nhưng e ko thấy tradi xuống '-'

hình May a line bằng gì v ?
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Chính chủ cảm nhận là rõ nhất. =[

Bút line bình thường 0.1 hay 0.05 gì đấy rồi lên chỉnh PS. Vì PS quá nhiều nên giấu luôn bản gốc. =]]
Reply
:iconkasumivy:
kasumivy Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist General Artist
a e hiểu ~ cảm giác ko biết tô giống trc xD

e đi nét toàn bị to/thô ;";
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Cảm giác không biết làm sao tô cho đẹp như trước, như tháng giêng là đủ rồi. =]] Có thể do sự xuống cấp của giấy. =]

Mua bút 0.05 về ? =]] Hoặc có 0.03 luôn, AF bán ~ Xài bút gần hết mực sẽ cho nét nhỏ hơn. =]]
Reply
:iconkasumivy:
kasumivy Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist General Artist
chắc chờ hết mực thật xD hình mới đây e xài 0.05 đó kk
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist Traditional Artist
So sánh nét bên tranh anh với tranh em thấy cũng giống nhau, chẳng qua anh PS lên thì nhìn nó có vẻ khác (?). =]] Mà của anh A5 ~
Reply
:iconutawa:
utawa Featured By Owner Dec 21, 2012  Student Traditional Artist
bảo gì cơ ??? failure ????????????????

*slap myself*
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Tự thấy xuống tay dữ luôn, giờ vẽ không được nhanh và nhiều như trước (năm ngoái). ;;;;
Reply
:iconutawa:
utawa Featured By Owner Dec 27, 2012  Student Traditional Artist
năm ngóai chúng ta chưa quen nhau nên em ko biết =]]]]]]]
Reply
:iconmetalraptor:
Metalraptor Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist General Artist
Incredible artworks. :D

True; somehow, with all of the constant: "the world is going to end!!" rhetoric that's been going on; now that 12/21/12 is actually here, and nothing has happened. . . it almost seems. . . disappointing. ^^;
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Thank you. >w<

Haha, for some reasons I really want doomsday to come, but now it seems we can survive longer. :XD:
Reply
:iconmetalraptor:
Metalraptor Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist General Artist
The agony of relief? :D
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 22, 2012  Hobbyist Traditional Artist
Yea, kind of. XD
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 20, 2012
Image Size
1.7 MB
Resolution
1000×1100
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
881
Favourites
78 (who?)
Comments
16
Downloads
7
×