Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 20, 2012
Image Size
1.7 MB
Resolution
1000×1100
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
792
Favourites
79 (who?)
Comments
16
Downloads
7
×
2012 Art Summary by Roel-chan 2012 Art Summary by Roel-chan
2011 >

Digital ↑ Traditional ↓ What a failure.

And today is Doomsday. (︶︹︺)
Add a Comment:
 
:iconpharos-e:
Pharos-E Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist Artist
great year
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 22, 2012
Thank you ~
Reply
:iconpharos-e:
Pharos-E Featured By Owner Dec 24, 2012  Hobbyist Artist
you are welcome
Reply
:iconkasumivy:
kasumivy Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist General Artist
digi lên thật nhưng e ko thấy tradi xuống '-'

hình May a line bằng gì v ?
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 21, 2012
Chính chủ cảm nhận là rõ nhất. =[

Bút line bình thường 0.1 hay 0.05 gì đấy rồi lên chỉnh PS. Vì PS quá nhiều nên giấu luôn bản gốc. =]]
Reply
:iconkasumivy:
kasumivy Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist General Artist
a e hiểu ~ cảm giác ko biết tô giống trc xD

e đi nét toàn bị to/thô ;";
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 21, 2012
Cảm giác không biết làm sao tô cho đẹp như trước, như tháng giêng là đủ rồi. =]] Có thể do sự xuống cấp của giấy. =]

Mua bút 0.05 về ? =]] Hoặc có 0.03 luôn, AF bán ~ Xài bút gần hết mực sẽ cho nét nhỏ hơn. =]]
Reply
:iconkasumivy:
kasumivy Featured By Owner Dec 21, 2012  Hobbyist General Artist
chắc chờ hết mực thật xD hình mới đây e xài 0.05 đó kk
Reply
:iconroel-chan:
Roel-chan Featured By Owner Dec 21, 2012
So sánh nét bên tranh anh với tranh em thấy cũng giống nhau, chẳng qua anh PS lên thì nhìn nó có vẻ khác (?). =]] Mà của anh A5 ~
Reply
:iconutawa:
utawa Featured By Owner Dec 21, 2012  Student Traditional Artist
bảo gì cơ ??? failure ????????????????

*slap myself*
Reply
Add a Comment: